Jak dodać zadanie w Best Redmine ?

Aby dodać zadanie w Best Redmine użytkownik najpierw musi wybrać projekt, do którego chce je przypisać. Po wybraniu odpowiedniego projektu należy z menu wybrać odnośnik „Nowe zagadnienie” i uzupełnić następujące dane:

dodanie_nowego_zadania_Best_Redmine

 • Typ zagadnienia – pole obowiązkowe, które określa typ zagadnienia. Typy zagadnień można dowolnie modyfikować przechodząc do: Administracja –> Typy zagadnień.
 • Temat – pole obowiązkowe, zawiera krótki opis zadania. Ułatwia wyszukanie danego zadania na liście zagadnień w projekcie.
 • Opis – pole dające możliwość zdefiniowania długiego opisu zagadnienia. Opis posiada uproszczoną wersję edytora WYSWIG, co pozwala na zdefiniowanie stylów dla opisu.
 • Status – pole obowiązkowe, określa statusy danego zagadnienia. W Best Redmine użytkownik może przydzielić następujące statusy zagadnień:
  • Nowy
  • W toku
  • Rozwiązany
  • Odpowiedzi
  • Zamknięty
  • Odrzucony

Statusy zagadnień można dowolnie modyfikować przechodząc do: Administracja –> Statusy zagadnień.

 • Priorytet – pole obowiązkowe. Pozwala na priorytetowanie zagadnień na liście projektów.
 • Przypisany do – pole wyboru użytkownika, do którego dane zagadnienie będzie przypisane.
 • Zagadnienie nadrzędne – możliwość wskazania innego zagadnienia, powiązanego z wprowadzanym aktualnie zagadnieniem. Aby powiązać zagadnienia należy wpisać numer powiązanego zadania.
 • Data rozpoczęcia – pole do określenia daty rozpoczęcia danego zagadnienia.
 • Data oddania – pole do określenia daty zakończenia danego zagadnienia.
 • Szacowany czas – pole do określenia czasu, jaki potrzebny jest na wykonanie danego zagadnienia.
 • Plik – możliwość załączenia plików do danego zagadnienia.
 • Obserwatorzy – możliwość przypisania osób do danego zagadnienia. Na liście obserwatorów wyświetlają się wyłącznie użytkownicy przypisani do projektu, w którym aktualnie dodawane jest zagadnienie.
 • Podgląd – możliwość zweryfikowania, jak dane zagadnienie będzie wyglądać po opublikowaniu.
 • Stwórz – przycisk służący zapisaniu zagadnienia. Po kliknięciu go zagadnienie wyświetli się na liście w danym projekcie.