Jak dodać nowy projekt / podprojekt w Best Redmine ?

Aby dodać nowy projekt należy z menu nawigacyjnego wybrać odnośnik „Projekty”, a następnie kliknąć w odnośnik „Nowy projekt” znajdujący się po prawej stronie. Ukaże się następujący ekran:

dodawanie_nowego_projektu_Best_Redmine

Aby poprawnie dodać projekt / podprojekt należy wypełnić poszczególne pola:

 • Nazwa – pole obowiązkowe. Nazwa będzie widoczna na liście projektów (zakładka „Projekty”).
 • Opis – pole służące zdefiniowaniu dłuższego opisu projektu.
 • Identyfikator – tworzy się on automatycznie po uzupełnieniu pola „Nazwa”. Identyfikator używany będzie w adresie URL Best Redmine.
 • Strona www – pole dające możliwość wskazania adresu URL projektu (jeśli istnieje).
 • Publiczny – projekt publiczny widoczny jest dla wszystkich niezalogowanych użytkowników. Projekt prywatny widoczny będzie tylko dla wybranych użytkowników, przypisanych do niego.
 • Projekt nadrzędny – pole służące umieszczeniu projektu w hierarchii już istniejących projektów.
 • Dziedziczenie członków – zaznaczenie tego pola spowoduje, że uprawnienia ustawione w projekcie nadrzędnym automatycznie będą przenoszone do projektów podrzędnych. Uprawnienia dziedziczone nie mogą być zmieniane. Istnieje możliwość wyłącznie dodawania kolejnych.
 • Moduły – lista podstawowych modułów w Best Redmine. Odznaczając dany checkbox wskazujemy, które elementy w projekcie mają być aktywne.
 • Typy zagadnień – lista podstawowych rodzajów zagadnień w projekcie. Listę tą można rozszerzyć przechodząc do: Administracja –> Typy zagadnień.
 • Stwórz – po kliknięciu tego przycisku zdefiniowany projekt wyświetli się na liście projektów (zakładka „Projekty”).

Do każdego projektu dedykowane jest menu nawigacyjne, które składa się z:

 • Przegląd
 • Aktywność
 • Zagadnienia
 • Nowe zagadnienie
 • Gantt
 • Kalendarz
 • Komunikaty
 • Dokumenty
 • Wiki
 • Pliki
 • Ustawienia