Instrukcja użytkownika

Zarządzanie WIKI w Best Redmine

Zarządzanie WIKI w Best Redmine

Do każdego projektu w Best Redmine przypisana jest WIKI. Jest to baza wiedzy o danym zagadnieniu w projekcie.

WIKI dostępna jest z menu projektowego WIKI, dla wszystkich użytkowników Best Redmine.

Możliwość tworzenia treści i edycji WIKI posiadają użytkownicy z nadanymi do tego uprawnieniami (istnieje możliwość zdefiniowania takich uprawnień wszystkim lub wyłącznie wybranym użytkownikom). Do tworzenia treści wykorzystywany jest edytor WYSWIG.