Zarządzanie komunikatami w Best Redmine

Komunikaty w Best Redmine mają na celu przekazywanie informacji wszystkim użytkownikom jednocześnie. Są one przypisywane zawsze do danego projektu i trafiają do wszystkich użytkowników, którzy w nim uczestniczą (są do niego przypisani).
Użytkownik zostaje poinformowany o nowym komunikacie w dwojaki sposób – poprzez wiadomość e-mail oraz poprzez informację na stronie głównej projektu, w sekcji „Ostatnie komunikaty”. Wszystkie komunikaty widoczne są również na stronie „Komunikaty” w danym projekcie.

Aby dodać komunikat należy przejść do projektu, w którym ma być on dodany. Kolejno należy wybrać odnośnik „Komunikaty” znajdujący się w górnym menu, a następnie „Dodaj komunikat” znajdujący się po prawej stronie. Użytkownikowi pokaże się ekran składający się z pól:

dodawanie_nowego_komunikatu

  • Tytuł – pole obowiązkowe, zawiera krótki opis komunikatu.
  • Podsumowanie – pole służące krótkiemu podsumowaniu projektu.
  • Opis – pole obowiązkowe, służące zdefiniowaniu dłuższego opisu komunikatu.
  • Pliki – możliwość załączenia plików.