Zarządzanie plikami i dokumentami w Best Redmine

Best Redmine pozwala na przechowywanie 2 rodzajów dokumentów:

  • niewersjonowanych (Dokumenty),
  • wersjonowanych (Pliki).

Aby dodać dokument niewersjonowany należy wybrać z menu projektu odnośnik „Dokumenty”, a następnie „Nowy dokument”. Po wykonaniu tych czynności ukaże się ekran z następującymi polami:

dodawanie_nowego_dokumentu

  • Kategoria – oznacza kategorię, do której można przypisać dany dokument. Kategorie można dowolnie definiować.
  • Tytuł – pole obowiązkowe, zawiera krótki opis pliku/dokumentu.
  • Opis – pole dające możliwość zdefiniowania długiego opisu. Opis posiada uproszczoną wersję edytora WYSWIG, co pozwala na zdefiniowanie stylów dla opisu.
  • Plik – możliwość załączenia pliku.

Aby dodać plik należy wybrać z menu projektu odnośniki „Pliki”–>”Nowy plik”, a następnie wgrać odpowiedni plik.